logo

Historisch Wel en Wee Café – Kunst in de openbare ruimte

Florentijn Hofman, Paper Boats 2010

do 20 september 2018

Op 20 september (inloop 17.00 uur, aanvang 17.30 uur) vindt een nieuwe editie van het Wel en Wee Café plaats. Deze editie vindt plaats in het auditorium van TENT en Witte de With, aan Witte de Withstraat 50, op donderdag 20 september en zal in het teken staan van kunst in de Rotterdamse openbare ruimte. Siebe Thissen (hoofd Beeldende kunst & Openbare Ruimte Rotterdam – BKOR)  als Marjolijn van der Meijden (projectleider BKOR) leveren een bijdrage aan deze avond.

Siebe Thissen won met Beelden. Stadsverfraaiing in Rotterdam sinds 1940 (2016) de Mr. J. Dutilhprijs 2018. In deze geschiedenis van de Rotterdamse standbeelden, monumenten en kunstwerken toont hij hoe de kunst en de stad sinds het bombardement van 1940 veranderden. Maar ook dat beeldend kunstenaars een belangrijke rol speelden in de vormgeving en beleving van de stad. Vóór 1940 was Rotterdam een havenstad met slechts een handjevol standbeelden. Vandaag beschikt de stad over een unieke collectie die meer dan 1000 beelden in de openbare ruimte telt. Voor het Historisch Wel en Wee Café zal Thissen twee beeldverhalen presenteren die in zijn boek niet aan de orde zijn gekomen waaronder Het Picasso-Fiasco (1964).

Het Picasso Fiasco
In 1964 besloot het stadsbestuur – op advies van de jurist en kunstverzamelaar Piet Sanders – een ruim twintig meter hoge betonnen sculptuur van Picasso in het Kralingse Bos te plaatsen, vlakbij de molens, mooi in het groen gesitueerd. Veel Rotterdammers waren verbijsterd. Burgers kwamen in verzet en honderden ingezonden brieven bereikten de kranten. De toon was ongemeen fel: ‘Dynamiet eronder!’ of ‘Beton? Had die Duitse bunkers lekker laten staan’. Pogingen Picasso zélf naar Rotterdam te halen, liepen op niets uit. Plaatselijke kunstenaars spraken smalend van een ‘pseudo-Picasso’. Kranten noemden de kwestie het ‘Picasso-fiasco’. Uiteindelijk resteerde slechts schaamrood en moest Rotterdam genoegen nemen met een aflaat. Siebe Thissen blikt terug op de gebeurtenissen van 1964.

Florentijn Hofman
Daarna volgt een kennismaking met Florentijn Hofman. Zijn kunstwerken sieren wereldwijd de openbare ruimte, denk aan zijn achtien meter hoge bad-eend in Hong Kong of het reusachtige feestaardvarken in Arnhem. Momenteel werkt Hofman aan een groot kunstwerk voor de Schiedamseweg in Rotterdam. Voor het Historisch Wel en Wee Café toont Hofman een overzicht van zijn werk. Marjolijn van der Meijden (CBK Rotterdam) informeert naar zijn motieven en vraagt hem hoe burgers een kunstwerk in hun armen kunnen sluiten.

Florentijn Hofman, Beukelsblauw 2004

Florentijn Hofman, Beukelsblauw 2004