logo

Crowdfundingactie Bijenkorfsteen enthousiast ontvangen

foto: familiebezit Aad Koster

De crowdfundingactie om de Bijenkorfsteen terug te plaatsen op de Coolsingel leverde enthousiaste reacties op. Van Aad Koster bijvoorbeeld. Hij deed een donatie maar stuurde ook een foto op uit de nalatenschap van zijn vader. Je ziet op de foto de steen aan de gevel van het gebombardeerde gebouw van het oude Bijenkorfgebouw.

Aad vertelde dat zijn vader na het bombardement op 14 mei 1940 nog dezelfde avond met zijn fototoestel op pad ging om te bekijken hoe de verwoestende bommen zijn bedrijf Van der Meer & Schoep hadden getroffen. Zijn vader beschrijft in zijn dagboek hoe moeilijk het was om vanwege de hitte en door het puin op straat veel verder te komen dan de winkel van het bakkerijbedrijf in de Weteringstraat.

Ook in de weken na het bombardement legt hij alle verwoeste bezittingen van het bakkerijbedrijf op foto vast. Bij het fotograferen van bakkerswinkels in de Aert van Nesstraat en op de Coolsingel kwam hij ook langs de Bijenkorf. Hij maakte meerdere foto’s vanuit verschillende posities van het gebouw. Duidelijk is dat deze foto een tijdje na het bombardement gemaakt is: het puin in de omliggende straten is al verwijderd. De stofwolken bij het middendeel van de gebombardeerde Bijenkorf zijn niet afkomstig van nog brandende resten, maar van het puin ruimen.

Al spoedig na de verwoesting besloot de Bijenkorf directie om het voorste deel van het gebouw te behouden. Daartoe werden de resten en niet bruikbare delen van het gebouw verwijderd. Tonnen puin zijn geruimd. Op 22 januari 1941, acht maanden na de verwoesting, werd het overgebleven en gerestaureerde deel van de Bijenkorf weer in gebruik genomen.

Aad Koster is auteur van het boek: Een goeie bakker. De bedrijfsgeschiedenis van Van der Meer & Schoep brood en banket. Eind 2017 uitgegeven door Trichis.

Foto: familiearchief Aad Koster