logo

Boerderij geen gemeentelijk monument

Gemeente Rotterdam heeft in besloten om de voormalige boerderij aan het Toepad 64 niet als gemeentelijk monument aan te wijzen.

In april 2021 heeft Roterodamum het college van burgemeester en wethouders gevraagd om het boerderijencomplex die status toe te kennen. De 114 jaar boerderij in de wijk De Esch dreigde gesloopt te worden om plaats te maken voor een uitbreiding van de Van Ghentkazerne. Bewoners kwamen in het geweer om het historische pand te redden. Roterodamum steunde die actie.

Het college heeft in december 2021 laten weten dat de bouwkundige staat van de boerderij dusdanig is dat het pand op dit moment niet geschikt is voor gebruik en voordat dit weer mogelijk is grote financiële inspanningen en bouwkundige ingrepen moeten worden gedaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar, in dit geval Defensie.

Defensie heeft aangegeven dat de boerderij niet in te passen is in de uitbreiding van de kazerne maar dat uitbreiding van de kazerne noodzakelijk is voor het behoud van de Mariniers in Rotterdam.

Gezien de voorgeschiedenis, de in 2014 gemaakte bestuurlijke afspraken en de nog steeds actueel geachte plannen van Defensie om op dit perceel de Van Genthkazerne uit te breiden ligt het niet voor de hand om met Defensie te onderhandelen over eventuele teruggave van het terrein om het op te nemen in de gebiedsontwikkeling A-Z.

Om toch enigszins tegemoet te komen aan de wens om de boerderij ‘Voorhoeve van ‘Muyden” te behouden voor toekomstige generaties heeft het college opdracht gegeven voor het goed documenteren van de boerderij.

Om de geschiedenis van de boerderij en de voormalige buurtschap Kralingeroord beter onder de aandacht te brengen zal ook een mini-boekje in de reeks het Rotterdams Erfgoed uitgebracht worden.