logo

Aangekondigde sloop van 32 woningen in de Wiekstraat slecht plan

Historisch Genootschap Roterodamum en Heemschut vinden de aangekondigde sloop van 32 negentiende-eeuwse woningen in de Wiekstraat in het Oude Noorden een slecht plan.

Op 10 juli heeft Roterodamum het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam een brief gestuurd met het verzoek om overleg over deze sloopplannen.

De woningen in de Wiekstraat verlenen het Oude Noorden nog het authentieke straatbeeld en zijn typerend voor de wijze waarop particuliere bouwers in hoog tempo zorgden voor huisvesting van arbeidersgezinnen ten tijde van de groei van Rotterdam als havenstad.

In 2013 was het advies om de signatuur binnen het stratenplan te versterken. Daar ligt de kracht van deze bebouwing. Rotterdam is over een periode van ruim een eeuw sociale woningbouw geworden tot de stad die het nu is. Roterodamum en Heemschut vragen de gemeente daar zuinig op te zijn.

Roterodamum stelt het college verder voor op korte termijn te beginnen met de samenstelling van een collectie sociale woningbouw onder de noemer typisch Rotterdams erfgoed. In samenhang met de concrete aandachtspunten kan daarmee waardevol erfgoed worden benoemd en voor toekomstige generaties behouden.

Brief aan het college van b&w over de voorgenomen sloopplannen aan de Wiekstraat