menu

Over Roterodamum

Het Historisch Genootschap Roterodamum houdt het verleden van Rotterdam levend. Rotterdam is een stad met een indrukwekkend verleden. De jonge geest van de stad is niet nieuw. Rotterdam is altijd vooruitstrevend geweest. ook vele andere karakteristieken die aan de moderne stad worden toegedicht, kennen hun oorsprong in het dynamische verleden. Dat is echter nauwelijks meer zichtbaar. de oprichters van het Historisch Genootschap Roterodamum beseften dat toen zij in 1947 keken naar de kale vlakte van de verwoeste binnenstad. Zij waren niet de enigen. Vele Rotterdammers begrepen dat er speciale zorg nodig was om het indrukwekkende verleden van de stad levend te houden. Nu, in de eenentwintigste eeuw geldt dat nog steeds. Rotterdam is een stad met een rijke historie. Vele verhalen kunnen verteld, vele momenten om te herinneren. Haal uw hart op en geniet van de verhalen en verslagen. Daarnaast kunt u ons ook volgen op Facebook. En door lid te worden draagt u bij aan het levend houden van Rotterdams verleden.

Naast de mogelijkheid om deel te nemen aan excursies, gratis toegang tot de zogenoemde Historische Wel & Wee Cafés en lezingen krijgt u gratis meerdere publicaties per jaar: de Kroniek, Nieuwsbrieven, het Roterodamumessay en het Rotterdams Jaarboekje.

Ons blad: de Kroniek.

Sinds april 1974 ontvangen de leden van Roterodamum een verenigingsorgaan, genaamd de Kroniek.
Het blad bevat de aankondigingen voor de lezingen en excursies, boekrecensies, nieuwtjes en een aantal rubrieken van historische aard.

Meer over de Kroniek

Roterodamum en het Rotterdams Jaarboekje

Sinds de oprichting van Roterodamum in 1947 ontvangen de leden jaarlijks in het najaar een Rotterdams Jaarboekje. Het Jaarboekje kent een lange historie, die teruggaat tot in de negentiende eeuw. Er zijn inmiddels meer dan 100 edities verschenen. Het Rotterdams Jaarboekje bereikte in 2002 de honderdste uitgave. Gemeentearchivaris J.H.W. Unger, in 1888 de initiatiefnemer voor het Jaarboekje, had daar waarschijnlijk nooit van durven dromen. De belangstelling was in de beginperiode zo gering dat de uitgever er amper een cent aan verdiende. Maar tijden veranderen: verzamelaars van nu betalen grif voor de boekjes van toen. In 2002 is ter ere van het honderdste Rotterdams Jaarboekje het register op cd-rom gezet. Dit register biedt een prachtige oplossing om snel iets op te zoeken. Ook zijn op deze cd-rom de eerste tien delen integraal te vinden, alsmede de Jaarboekjes uit periode 1940-1945.

Wilt u een bijdrage  leveren? Stuur een mail aan de redactie, Arie van der Schoor: a.vanderschoor@rotterdam.nl

De richtlijnen voor uw bijdrage als auteur vindt u hier.

Roterodamum en de gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente Rotterdam kent vijf gemeentelijke onderscheidingen: de Erasmusspeld, de Wolfert van Borselen-penning, de Johan van der Veeken-penning, de Johan van Oldebarnevelt-penning en de Cultuur-prijs. Het bestaan van deze gemeentelijke onderscheidingen is redelijk bekend. Maar wie zijn de naamgevers?

De achtergronden bij de naamgevers echter niet, zo blijkt in de praktijk. Over de Erasmusspeld doet het verhaal de ronde dat iemand die deze eerbiedwaardige onderscheiding ontving, zei: ‘Ah, die is vernoemd naar die brug!’ 
Reden genoeg om voor de ontvanger van een onderscheiding een deugdelijke toelichting op de naamdrager mee te geven. Het Stadhuis benaderde hiertoe Roterodamum en in een co-productie kwamen de ‘onderscheidingenboekjes’ tot stand. De set van 5 onderscheidingenboekjes werd op 5 november 2008 overhandigd aan burgemeester Opstelten. Wilt u een onderscheiding voor iemand aanvragen? Klik hier voor de aanvraag van een gemeentelijke onderscheiding