logo

Historische publicaties

De Stichting Historische Publicaties Roterodamum (SHPR) werd als “dochterstichting” van het Historisch Genootschap Roterodamum (HGR) in 1974 opgericht om publicaties over de geschiedenis van Rotterdam te stimuleren.

Bram Oosterwijk – De zee was onstuimig…

Fragmenten uit de historie van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1824 – 1991

# 52

Jan Willem van Borselen – Sporen in Rotterdam

Stadsgeschiede­nis rondom de trein

# 51

J. Bruggeman ‑ Onderwijs in meervoud

De voorgangers van de Hogeschool Rotterdam & Omstreken in historisch perspectief

# 50