logo

Historische publicaties

De Stichting Historische Publicaties Roterodamum (SHPR) werd als “dochterstichting” van het Historisch Genootschap Roterodamum (HGR) in 1974 opgericht om publicaties over de geschiedenis van Rotterdam te stimuleren.

Rotterdamse natuurvorsers

Kees Moeilijker, Rotterdamse Natuurvorsers. 2016 SHPR Essay Roterodamum no 2

Matthijs Dicke, Paul van de Laar en Joop Visser (red.) – Ambitie en identiteit.

Van Nederlandsche Handels-Hoogeschool tot Erasmus Universiteit Rotterdam 1913 – 2013

# 188

Wim Heistek, drs. Willy Hilverda, drs. Dik Vuik, dr. Onno de Wit – De Prins Alexanderpolder en Rotterdam.

Van veenmoeras tot polderstad; uitgeverij WBOOKS en de Historische Vereniging Prins Alexander. ISBN 978-90-400-076-0-6

# 186