logo

Historische publicaties

De Stichting Historische Publicaties Roterodamum (SHPR) werd als “dochterstichting” van het Historisch Genootschap Roterodamum (HGR) in 1974 opgericht om publicaties over de geschiedenis van Rotterdam te stimuleren.

Jan Nieuwenhuis – Van Poort tot Poort

Ontwikkelingsgeschiede­nis van het Rotterdamse stadsgebied, van de Nieuwpoort in de XIV-de tot de Europoort in de XX-ste eeuw.

# 2

Pensioenmiljoenen. De strijd om het pensioengeld van de havens.

Sjaak van der Velden en Frank de Kruif – Pensioenmiljoenen. De strijd om het pensioengeld van de havens. 2014. ISBN 978 94 6258 0527.

# 194