logo

H. Schmitz Honderd jaar zorg voor het verwaarloosde kind; het Sint Luciagesticht en Kindertehuis ‘Het Bosje’ te Rotterdam, 1866 1966

# 24