menu

ANBI en privacy statement

ANBI-status voor Roterodamum

Historisch Genootschap Roterodamum is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft op 1 januari 2012 de aanwijzing verkregen als culturele ANBI.

Hierdoor zijn de door ons ontvangen giften voor de schenker fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over de voorwaarden zijn te vinden op de site van de belastingdienst.

Doelstelling:
Het Historisch Genootschap Roterodamum werd in 1947 opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam en omgeving te bevorderen.

Beloningsbeleid:
Het bestuur heeft besloten om aan de bestuursleden geen vergoeding toe te kennen. Alle bestuursleden werken voor de vereniging op vrijwillige basis.
De door bestuursleden gemaakte kosten kunnen desgewenst, na toestemming van de voorzitter/penningmeester, worden vergoed.

Bankrekening bij de ING Bank: 77300
IBAN: NL07INGB0000077300

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40341217
Fiscaal nummer bij de belastingdienst: 8048.39.311

Privacy statement

Roterodamum vindt de privacy van haar contactpersonen van groot belang en neemt bij het verwerken van persoonsgegevens de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 2018 in acht. Het privacy statement vind je hier.

Jaarstukken:

2018

2017

2016

2015

2014