logo

Algemene Ledenvergadering Roterodamum vindt plaats in oktober

Het bestuur van Roterodamum heeft besloten dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) door de coronamaatrdegelen wordt verplaatst van 18 juni naar half oktober.

In de Kroniek nr. 25 berichtten we over het voornemen om op 18 juni de Algemene Ledenvergadering te kunnen houden. Inmiddels zijn we enige tijd, maatregelen en inzichten verder. Tot aan september zullen er bijvoorbeeld geen evenementen meer plaatsvinden en Nederland bereidt zich voor op de anderhalvemetersamenleving.

In het bericht in de Kroniek gaven we ook aan dat er nieuwe (nood) wetgeving in de maak is om wet- en regelgeving voor verenigingen aan te passen dat ze toepasbaar zijn in een tijd van corona en quarantaine. Inmiddels is deze wetgeving aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer en gepubliceerd. Ze biedt  bijvoorbeeld de mogelijkheid om:

  • digitaal met de leden te vergaderen ook als de statuten daarin niet voorzien, zoals in onze statuten het geval is;
  • de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarin onder meer de jaarstukken moeten worden vastgesteld, 4 maanden uit te stellen bij bestuursbesluit in plaats van bij besluit door de ledenvergadering zoals in beginsel vereist.

Dit alles overwegende heeft het bestuur een aantal zaken besloten met het oog op de wijze van besluitvorming binnen onze vereniging:

  • We stellen de Algemene Leden Vergadering uit tot het najaar, medio oktober 2020. Als een gevolg hiervan zal het aftreden en opvolging van de voorzitter Frank Roos en penningmeester Emile Hermans ook tijdens deze ledenvergadering in oktober plaatsvinden. Beiden hebben aangegeven tot aan deze ledenvergadering de komende 6 maanden aan te kunnen en willen blijven.
  • Ook het jaarverslag en het financiële jaarverslag zullen medio oktober in de ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. We streven er wel naar deze gegevens en documenten medio mei via de website beschikbaar te stellen zodat de leden hiervan alvast kennis kunnen nemen.
  • Tot slot biedt de noodwetgeving zoals gezegd  de mogelijkheid om  een digitale ledenvergadering te houden. Zeer waarschijnlijk bevinden we ons dan midden in de anderhalvemetersamenleving. Dat kan betekenen dat we wellicht niet ieder geïnteresseerd lid, fysiek, welkom kunnen heten. De ledenvergadering zal dan ook digitaal bijgewoond kunnen worden en zogenaamd gestreamd worden.

De eerdergenoemde datum van 18 juni gebruiken we om een digitaal Roterodamum Café te organiseren met een lezing van Rob Noordhoek van Museum Rotterdam via pc, laptop of tablet.

Namens het bestuur,

Frank Roos, voorzitter