menu

Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam

Roterodamum wil de geschiedenis van Rotterdam niet alleen op papier bewaren, maar ook in de stad zelf zichtbaar houden.

Daartoe is de Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam opgericht. Stadsherstel zet zich in voor behoud en restauratie van historische panden en kenmerkende stadsgezichten. Bij plannen voor stadsvernieuwing speelt de stichting een waarschuwende en corrigerende rol. Juist in Rotterdam, waar al zoveel verloren ging, is deze taak van groot belang. Het behoud van enkele 18de-eeuwse koopmanshuizen aan de Wijnhaven en de herbouw van molen De Distilleerketel in Delfshaven, behoren tot de successen van deze stichting.

De redder van de molen

De Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam, een van de aan Roterodamum gelieerde stichtingen, spande zich in om de molen in Delfshaven in oude luister te herstellen. Zij zorgde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw voor de herbouw en beheert sindsdien De Distilleerketel.

Molens in Delfshaven

De bedrijvigheid in Delfshaven in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw was groot dankzij het groeiende aantal korenwijnstokerijen.

In 1856 was hun aantal uitgebreid tot eenendertig stokerijen en zeven mouterijen. De grondstof voor deze industrie – mout – werd gemalen in ter plekke gebouwde molens. Aan de stadsranden van Delfshaven verschenen in de loop van de tijd acht molens, waarvan de meeste moutmolens waren. De Distilleerketel, gebouwd in 1727, heeft een turbulente geschiedenis achter de rug. Na meer dan anderhalve eeuw mout te hebben gemalen brandde de molen in 1899 uit, maar werd in 1902 weer opgebouwd. Tot 1922 werd er nog gemalen. De import van goedkoop meel en de opkomst van stoommachines, die de bouw van grote meelfabrieken mogelijk maakten, hadden als resultaat dat het vak van korenmolenaar langzaam maar zeker uitstierf. De molens kwamen leeg te staan en raakten in verval. Dit was ook het lot van De Distilleerketel. In 1940 werd de molen door de Luchtafweerdienst in brand geschoten, waarbij de zware molenas door de molen naar beneden stortte. Hoewel De Distilleerketel niet meer was dan een kale romp, kreeg de vervallen molen toch het predikaat ‘rijksmonument’.

Gered van de ondergang

Omdat De Distilleerketel de enige molen in Delfshaven was die nog voldoende ruimte had om zijn wieken te laten draaien, besloot de Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam om hem aan te kopen. Via fondsenwerving kon men de restauratiekosten van circa 1,6 miljoen gulden betalen. In 1984 werd de molen herbouwd, echter wel op enkele meters van de oorspronkelijke plaats. De gemeente Rotterdam was pal naast de molen huizen gaan bouwen en voor het draaien van de wieken was nu geen ruimte meer. Er zat niets anders op de molen tot de grond toe af te breken en enkele meters verder weer op te bouwen. Nu maalt molenaar Karel Streumer op een traditionele manier graan en levert meel aan bakkers in de regio Rotterdam. Behalve gemalen tarwe-, maïs- en roggemeel is in De Distilleerketel ook de Ethiopische specialiteit masjela te krijgen.

Publicaties

De distilleerketel

In het boekje De Distilleerketel, de molen op het Middenhoofd, van de auteur Jan Oudenaarden leest u meer over Delfshaven en zijn molens. Het boekje is een uitgave van de Stichting Historische Publicaties Roterodamum.

Kookboek ‘Uit alle windstreken’

In het kookboek ‘Uit alle windstreken’ van Gerard Keijsers en Peter Paul Klapwijk neemt De Distilleerketel een prominente plaats in.

De molen maalt tarwe, rogge, mals, gerst, haver en milocorn, zo’n vijf ton per maand voor bakkers in Rotterdam en omgeving en… voor de lokale bevolking. De Distilleerketel geldt als ontmoetingsplaats voor de inwoners van Delfshaven, met name voor de immigranten uit meer dan honderd landen. Ze komen naar de molen om ingrediënten in te slaan voor gerechten uit hun land. Dertig mensen werden geïnterviewd en bij dat interview is een recept uit ieders buitenlandse keuken opgenomen, waarvoor het door De Distilleerketel gemalen graan steeds de basis vormt. De mensen staan centraal samen met hun gerechten en met de molen in haar rol tussen ‘akker en bakker’. Ga op een zaterdag eens naar de molenwinkel, maar leest dan eerst het boek Uit alle windstreken, een boek over molens, koken en culturen.

Een kookboek met interviews, prachtige foto’s en tegelijkertijd een journalistiek boek vol recepten: voor de kok die graag leest en de lezer die graag kookt.

ISBN 90 806 773 2 9
prijs € 19,50
te bestellen via info@klapwijkenkeijsers.nl

Openingstijden de Distilleerketel

De molen is op zaterdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur, dan kunnen er verse meelproducten gekocht worden in de winkel van de molen
Rondleidingen worden op afspraak verzorgd door
Rotterdam Roots: (010) 411 52 60.

Korenmolen De Distilleerketel
Voorhaven 210
3024 RR Rotterdam
telefoon (010) 477 91 81

Lees verder