menu

‘Het wonder van de Smalle Westerkade’

Publicatie Ton Spamer: ‘Het wonder van de Smalle Westerkade’, de fine fleur van toneel en muziek in Rotterdam 1860 – 1960

De heer Spamer was één van de leden die heftig reageerde op het bestuursbesluit inzake digitalisering van Roterodamum naar aanleiding van de eind 2013 gehouden enquête onder de leden . Het merendeel van de leden gaf aan geen prijs te stellen op digitale publicaties en daar legde het bestuur zich bij neer. En daar was Ton Spamer het niet mee eens. Zijn reactie werd gepubliceerd in de Kroniek nummer 3 van augustus 2015.

Een teruglopend ledental en toenemende kosten voor papieren publicaties nopen het bestuur ertoe genuanceerder met de enquête uitslag om te gaan.
Het Historisch Wel & Wee Café van december 2014 werd aan dit thema gewijd (zie voor het verslag door hier te clicken) . Ad van Liempt was één van de sprekers die een gloeiend betoog hield over het gebruik van digitale hulpmiddelen.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 13 mei 2015 wordt aandacht geschonken aan het onderwerp “digitalisering”. (Click hier voor de agenda).
Onder andere dient er een besluit te worden genomen over de investering in een nieuwe website en andere vormen van communicatie.

De heer Spamer is niet stil blijven zitten en heeft in samenspraak met het Stadsarchief Rotterdam zijn studie over het ontstaan van het Diergaardekwartier in Rotterdam geplaatst in de digitale bibliotheek.

Het bestuur van Roterodamum beveelt de leden van harte aan om een kijkje te nemen in het digitale werkstuk van de heer Spamer. Het is een goed voorbeeld van het beschikbaar stellen van het resultaat van een ongetwijfeld langdurige studie naar dit onderwerp. Op deze manier kan een grote groep geïnteresseerden kennis nemen van zijn inspanningen.

Het werk is te benaderen door op onderstaande link te klikken:
‘Het wonder van de Smalle Westerkade’

Op deze plaats is een hartelijke dankzegging aan de heer Spamer op zijn plaats. Niet alleen voor zijn intensieve onderzoek, maar ook voor het scherp houden van het bestuur. Na de ALV van 13 mei hoort u ongetwijfeld meer over de stappen van Roterodamum op de digitale snelweg.

Lees verder