menu

ANBI

ANBI-status voor Roterodamum

ANBI-status betekent dat giften aan Roterodamum onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Of er aftrek mogelijk is en hoe hoog het bedrag zal zijn, is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de daaraan gekoppelde drempel voor de fiscale aftrek van giften.

Om giften van particulieren aan culturele instellingen te stimuleren is de “Geefwet” geïntroduceerd. Van 1 januari 2012 tot 1 januari 2018 is het toegestaan om bij de belastingaangifte de giften aan culturele instellingen met 25% te verhogen. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt, dan u werkelijk heeft geschonken. Voor meer informatie zie: http://www.belastingdienst.nl

Doelstelling:
Het Historisch Genootschap Roterodamum werd in 1947 opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam en omgeving te bevorderen.

Beloningsbeleid:
Het bestuur heeft besloten om aan de bestuursleden geen vergoeding toe te kennen. Alle bestuursleden werken voor de vereniging op vrijwillige basis.
De door bestuursleden gemaakte kosten kunnen desgewenst, na toestemming van de voorzitter/penningmeester, worden vergoed.

Bankrekening bij de ING Bank: 77300
IBAN: NL07INGB0000077300

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40341217
Fiscaal nummer bij de belastingdienst: 8048.39.311

2018

2017

2016

2015

2014