menu

Stichting Historische Publicaties Roterodamum

het waarom, hoe en de lijst van uitgegeven boeken

De Stichting Historische Publicaties Roterodamum (SHPR) werd als “dochterstichting” van het Historisch Genootschap Roterodamum (HGR) in 1974 opgericht om publicaties over de geschiedenis van Rotterdam te stimuleren.

Daarvoor riep de stichting een publicatiereeks in het leven, waarin al meer dan 190 titels verschenen. De onderwerpen variëren van Rotterdamse monumenten, biografieën en instellingen tot havengeschiedenissen. Veel leden van het HGR hebben van begin af aan elk boek dat in de reeks verscheen aangeschaft, anderen zijn nog naarstig op zoek naar ‘nummers’ die ze missen.
U kunt daarvoor gebruik maken van de rubriek ‘gevraagd en aangeboden’ op de Forumpagina van deze site.

Waarom een reeks en hoe werkt dat?
Iedere auteur is van harte welkom bij de SHPR om zijn of haar manuscript voor opname in de reeks aan te bieden. De SHPR beoordeelt de tekst en biedt de auteur zonodig inhoudelijke ondersteuning of hulp bij het vinden van fondsen of een drukker. Wanneer de middelen dat toelaten geeft de SHPR van tijd tot tijd een boek in eigen beheer uit of geeft met een kleine bijdrage net de doorslag voor publicatie. Als de inhoudelijke toets goed is doorstaan en ook de zakelijke aspecten zijn geregeld geeft de SHPR bij wijze van keurmerk een nieuw nummer en het sjabloon van de SHPR-stempel af om in het te verschijnen boek af te drukken. De SHPR vraagt altijd om negen bewijsexemplaren. Wanneer het boek is verschenen krijgt het alle aandacht in de Kroniek en op de website van het HGR.

Het keurmerk van de SHPR is niet alleen een aanbeveling voor de leden van het HGR, maar ook voor een uitgever. Die profiteert bovendien van de publiciteit via het HGR en van de wens van veel leden om de complete reeks te bezitten. Het keurmerk maakt het voor een auteur doorgaans ook makkelijker om fondsen te werven, waardoor een uitgever bereid is het boek te publiceren.

Hoe kom ik aan een boek uit de reeks?
Hier vindt u het overzicht van de inmiddels 196 (per augustus 2016) uitgegeven boeken. De in rood gedrukte titels zijn te bestellen via roterodamum@roterodamum.nl. De overige titels zijn – indien voorradig – via de boekhandel te bestellen.

Hoe krijg ik mijn (nog niet uitgegeven) boek in de reeks?
Hierboven las u al dat serieuze manuscripten, voorzien van illustraties en bijschriften, bij de SHPR ter toetsing en ondersteuning van harte welkom zijn. U kunt uw materiaal mailen aan erik.geerling@nautadutilh.com of per post sturen naar:

Stichting Historische Publicaties Roterodamum
Weena 750, 3014 DA Rotterdam of
Postbus 1110, 3000 BC Rotterdam.

Lees verder